RODO


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu, ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń, tel.: 43 843 04 75, e-mail: sekretariat@korczak.wielun.pl – reprezentowane przez Dyrektora Szkoły Renatę Tatarę;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Olga Łuszczek oluszczek@korczak.wielun.pl;
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. nr 95 poz. 425 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późn. zm.);
 4. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa;
 5. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. w związku z przetwarzaniem przez II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu danych osobowych każdemu przysługuje:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym) , na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
 1. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie;
 2. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. w zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje w celu realizacji pkt. 3, podanie danych osobowych jest obligatoryjne.
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Jarząbek , w dniu:  03‑12‑2019 08:38:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksandra Jarząbek
email: jarzabek@korczak.wielun.pl
, w dniu:  03‑12‑2019 08:38:14
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2020 12:53:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive